FamilieLaten wij ons even voorstellen:
Wij zijn Arendje en Stoffer Kikkert woonachtig in Elim een mooi dorp met 2500 zielen in het zuiden van Drenthe waar men iedereen nog kent en elkaar nog groet.Mar veur zover as ik mij kan heugen is het bij de oltste twee van de baovenste foto eigelijk begunt,dat bint dus Opa en Opoe kikkert opa stunt beter bekent as het turfkikkertie van hollandscheveld.Er bint natuurlijk wel meer veuraolders mar zo wiet wil ik niet trogge gaon ik wil mij beparkn tot wat ak zulf nog weete.Opa en Opoe hadden 11 kiender waorvan mien va de oltste was, mien va zit an de linker kaante naost opoe.

Opa Jan Kikkert dus is geboorn op 12 September 1881 en is aoverleden op 30 Januari 1981 dus ie begriept wel hij was zowat 100 jaar en Opoe Jentje Fictorie is geboorn op 30 Juni 1883 en aoverleden op 18 December 1981 dus Opoe was 98 jaor.
Opa en Opoe die trouwden op 14 Mei 1904 op goed 3 maond na waarn ze 77 jaor etrouwd nou dat bint dus uutzunderingen.

    

Mien va was de oltste van de 11 kiender die is geboorn op 19 September 1904 en veur degene die as een beetie rekenen kan die zet dus ok metiene dat as ze mussen trouwen, ja dat gebeurde vrogger ok wel, Opa zee vrogger altiet van het roosje was al geplukt of ist niet zo Opoe?

De verkering
Mien va kreeg achter in de jaoren -20 verkering mit Metje Snippe hoe dat toen gung ek eigelijk nooit begrepen mar veur zowiet as ik nao kan gaon hebt ze mekaar leren kennen op het boerenlaand want dat waren de enigste warkgevers in de omgeving dus ik deenke dat argens op heet eerpellaand zeg mar tiedens het eerpelkrabben de vonke aoverslaone is, misschien wel tiedens een onweersbuie as ze zaten te schulen achter de koele onder een dikke toppe eerpelrangen en as ie dan stief tegen mekaar anzit dan wor ie vanzulf wel warm, want naor het wark toe gebeurde allemaole of lopen of op een aolde fietse en ze woonden niet echt dichte bij mekaar, want mien va woonde op de kop van "t zuderopgaande op Nieuw Moscou daor stunt een drijdubbele kamer en Metje wat later dus mien moe worn is die woonde achter op de bennerwieke tegen Nieuwlande an en het waren in die tied allemaole nog zaandpaden heur. Ja en as ie dan weer in huus waarn en ie hadden een dik bord eerpels op mit een klein plakkie spek nou rekend er mar op dat ie dan wel graag op tied naor bedde gungen, dan veulen de ogen oeu al bijtieds dichte.
Metje mien moe dus was geboorn op 16 december 1910 en is aoverleden op 11 Augustus 1991.Mien Moe was een dochter van Stoffer Snippe {1879-1951) en Femmigje Kamperman {1880-1934}.

In 't schip

Mien Va en Moe bint trouwt op 9 Mei 1931 en kreeng 8 kiender waarvan ik de tweede binne mar veur as ze die achte groot hadden mus er nog hiel wat water deur de jeulnwieke, alhoewel dat ze daor toen nog niet woonden.
Mien va en moe bint gaon woonn in een old scheepie achter in de Groot Hendrikswieke dat waarn wieken die leupen vanof "t zuderopgaonde dood tegen de overieselse grens an en hoe verder ai naor "t noorden kwaam hoe langer de wieken waarn en de eerste die dan ok deurleup tot an nieuwlande was de jeulnwieke dat was één van de hoofdwieken en die had dan ok verbiending mit nieuwlande en zo dus ok met de wieken die deurleupen naor Zwinderen, want bij Nieuwlande leup weer een dwarsgat vanof de Jeulnwieke tot an het Oostopgaonde, de jeulenwieke was dan ok een hele belangrieke wieke veur de turfvaort vanut de peel en "t Zwinderseveld mar ok veur de snikke en de pullebok.

        
Mar de wieken die dood leupen waarn dan ok zeer geschikt um een woonboot in te leggen want ie lagen namelijk gien iene in de wege want ie kunn ja toch niet wieder, och en aover het inrichten zo as het vandaage an de dag giet daor meuken ze zich vrogger ok niet zo drok umme ai een fornuskachel een bedde en een taofel mit wat stoeln hadden nou en nog wat koppies en schottelties wai al tevré,mit een paar guln in de weeke deei al een boel.

Zo"n woonboot worde meestal umaakt van een praame of een 8 tons bok die waarn dan niet meer goed um eerappels mit te vaarn umdat ze te vaake lek waarn mar um stille te ling achter in een wieke veur woonboot dat kun jao gien kwaod want achter in zo"n wieke stunt jao toch aoste gien water en meestal smeern ze over de bodem een laoge pek of cement en dan bleef dat een hele tied waterdichte,ie mussen er natuurlijk nog wel zulf een opbouw op maakn.
Nou ja het kwaamp natuurlijk ok nog wel ies veur as bij de harfstdag er veule water evaln was dan kwaamp de boot natuurlijk ok hogerop en dan worde ie smorengs nog wel ies wakker van het schommeln ok wolt nog wel ies gebeurn dat deur dat schommeln een lek in de bodem kwaamp en as ie dan smorengs mit de ogen nog half dichte uut bedde stapte en er stunt een palm  water in de boot nou gleuft mar gerust dan wai klaor wakker en dan mus ie eerst op de doft um mit een hoosvat het water ut de doft te hoosen.

Wij gungn verhuzen
Mien Va en Moe hebt daor ongeveer 2 jaor uwoont want mien aoltste breur Jan {neumt naor opa Jan Kikkerties} is in "t scheepie geboorn en hij hef altiet zegt ik heb in "t scheepie lopen uleert en as ik dan anneeme dat hij toch vaste wel een jaor was veur as ie kun lopen maak ik daor op uut dat ze in de harfst van 1933 verhuust bint naor de Reinder van Oostenswieke.Eigelijk bint ze uut noodzaak uut het scheepie ugaone want het mut op een harfstige nacht ewest em dat mit veule regen en een dikke storm de boot lus slaang is en half kapseist toen mut mien moe ezegt em en nou gaat wij der uut want wij verzoept van t winter hier nog. Ze hebt uut nood nog een paar weekn bij Daniel de Vries mit Hindrekie inwoont en toen kunn ze dus dat huusie op de Reinder van Oostenswieke huurn ik deenke dat de huur zo rond de 2 gulden in de weeke was.
    
Nou mien va hef mij wel ies verteld dat ze daor van de regen in de drup kwaam het enige veurdeel was dat het niet in "t water lag dus het kun niet zinken, nee het was een hiel old boerderijgie wat mien va kun huurn van Rooie Wessel (doldersum} het stund op Reinder van Oostenswieke 3 net achter Geert Vos mit Jenne mar het stiet er al jaoren niet meer, mar goed ze hadden weer onderdak en ze hadden ruumte veur een paar varkens en een geite en een koppeltie kiepen en natuurlijk rotten want die kwaam vanzulf wel op zo"n olde wieke, het hef wel ies zo arg west dat as ze naor buten woln en gouw eem de klompen an woln trekken dat er soms een dikke rotte in de klompe zat ok ef mien moe mij wel ies verteld dat ze "s saoms het deurtie van de beddestee lostrok dat er een rotte aover de raand van de beddestee leup en van schrik gooide ze dan mit de kachelpook ze hadde oonze Jan wel kunn raakn eingelijk een wonder dat as wij allemaole nog groot worn bint.

Het tweede kiend was op komst en dat worde geboorn op 1 Juli 1935 een flinke jonge en die worde neumt naar zien Opa van moeders kaante dus dat worde Stoffer.

De warkverschaffing

Het leeven kabbelde zachies wieder mien va gunk naor de warkverschaffig (duw) aanders was er toen niet en dat was gien vetpot, in de steun hadden ze ongeveer 10- gulden in de weeke en ai naor de warkverschaffing gung dan beurde ie een paar gulden meer, mar goed ai zulf een kaampie grond hadden mit een paar geiten wat kiepen en oen eigen gruunte dan kwaam ie der wel, mar het was wel hard warken en de omstandegheden waarn barre slecht, ast ies een dag regende mug ie schuuln achter twee schotten die kun ie zo neerzetten dat as ie uut de wiend zat en een dak er op vund de aoverheid te luxe, mar de arbeiders waarn ok niet gek die gingen met twee ploegen de keten tegen mekaar anzetten en dan lieten ze zoveul ruumte vrij dat as ze er tussendeur konden, nou dan mus vanbaoven er ok nog wat op mar mit wat boomstronken en heideplaggen zat er ok nogal gouw een dak op en ze konden dreuge heur brood mit spek opeten en as het dan een hiele dag regende was het ok beter uut te holden, een boel meensen waarn dan ok zeek, vandaor dat er in die jaorn ok veule meensen tbc hadden, degene die as het niet wol doen of niet kun doen die mus vertrekken en was dus anwezen op de armenzorg.


    


De warkweke was 50 uure en het weekloon lag zo tussen 10 en 12 gulden per weeke al naor gelang ai oen beste deden kwaamp ok nog bij dat ai een uure hen en een uure trogge mussen fietsen want het meeste ontginningswark was of in "t Geeserveld of in "t Zwinderseveld en van fietspaden onderholn hadden ze toen ok nog nooit heurt. Tussentied in 1937 is er ok nog een kiend geboorn dat worde een Jentje die worde neumt naor mien va zien moe opoe kikkert.Nou dat was een hiel kleintie want zij weug 2 pond en een oons mar ja ie mussen toch mar probeern het groot te krieng en hoe slecht as de tied ok was zij heft wel red de eerste maonden mit lepelties sukerwater mar dat zuj 70 jaor later niet meer zeggen.

Naor de jeulnwieke
Ondanks dat het een slechte tied was mit groote warkloosheid had mien va toch nog de moed um wat veur humzulf te koopn hij heurde namelijk dat er op de jeulnwieke een half bunder grond te koop was mit een boete er op, dit stok grond was van Hendruk Tigelaar van "t zuuderopgaonde en die wolt wel kwiet mar ja een paar hondert gulden veur een half bunder grond dat ai zo niet bij mekaar daor mus dus aover praot worn en Hendruk Tigelaar was dan ok bereid um het geld er aover te laoten dat wil dus zeggen dat mien va het geld van Hendruk Tigelaar leende en um daor jaorlijks rente aover betaalde want een baank die oe een hypotheek verschafte bestund er toen nog niet geld leenn was allemaole particulier. En zo worde mien va eigenaar van een boete.(dit is de boete van oome Garriet mar die van mijn va zag er net zo uut.

   

En dan komp de dag dat er weer verhuust mut worn naor de jeulnwieke, de boete is bewoonbaar umaakt want er mut wel een gezin mit drei kiender in. Op een mooie dag in mei 1938 worde het 4tons bokkie van opa ophaalt en kun er begunt worn met de boel in de bok te sjouwn, ach zoveule huusraod was er niet in huus mar de kiender en "t vee zoas de geite en de varkens mussen ok mit en as ze dan alles in de bok hadden dan worde de kniepliende veur an de bok vaste knupt de vrouwe mus in de liende en mien va leup achter de bokboom um te stuurn en metene mit te drokken, de grootste kiender mussen het vee in de gaatn holn dat die niet aover boord sprung. Zo vaarden wij dan de reinder van oostenswieke uut naor "t zuderopgaonde daor vaarn wij dwarsover want an de vonderties kaante was het makkelijker vaarn want ai bij zo"n wieke kwaam dan leut ie de boom eem lus snel aover "t vonder en an de aandere kaante pakte je de bokboom weer en zo mus wij dus zes wieken aoverstikken en onder één dreivonder deur bij Aornd Pekel en de volgende wieke was de jeulnwieke daor gung wij allemaole in de bok um dwarsaover te vaarn um dan onder "t broggie deur de jeulnwieke in te vaarn.Veurop de Jeulnwieke woonde Peter Kikkert mit Fenne die hadden daor een boerderijgie en zij dachten dat ze dan ok iets meer as een arbeider waarn, Fenne stunt an de wieke toen as wij er langes vaarn mit de bijde haanden in de ziet net een keulse pot, ik heur ze dan ok nog zeggen nou nou neem ie dat hiele rommeltie nog mit. En ai dan onder t broggie deur waarn dan kun mien moe weer in de liende en va weer achter de bokboom en zo vaarden ze nog een paar kilometer jeulnwieke achteruut um op nummer 8 te koomm, en dat was ok altiet niet eem gemakkelijk want de jeulnwieke hadde een slecht pad de eerste200 metergung het nog wel mar ai dan de boerdereie van Garriet Kikkert veurbij waarn worde het een stok slechter want het vee leup tot an de wieke en dan stunden er allemaole hekken op "t pad en daor mus ie dan umme toe wat altiet niet eem gemakkelijk was en deur as "t vee ok altiet op "t pad leup worde dat natuurlijk ok kapot trapt en was dan ok altiet moddereg.Pas half op de wieke bij Martinus van Zwol stunt het leste hekke en dan worde "t pat ok beter wij passern nog het huus van Eibert Krikken en dan 200 meterwieder op nr 8 stunt de boete dan wast ok al dikke in de middag ai daor ankwaam de bok worde an de stikke legt en het leegmaken van de bok kun begunn.Opa woonde ok in een boete

As kiender waarn wij slim bliede dat as wij zo dichte bij opa kwaamm te woonn, de eerste jaoren ek daor nog niet zo veule van markt umdat ik toen nog te jong was mar in 1940 toen de oorlog uutbrak was ik 5 jaor en dan sjouwden wij regelmatig wel ies naor opa toe want daor was altiet wel wat te beleven want opa was wedenaar en er waarn nog 3 volwossen keerls in huus en niet te vergeten kleine Greetie

 

die vlak naost opa woonde in een heel klein huussie zij had een pattie tussen de bezebossen deur en dan kwaamp ze altiet deur "t achterdeurtie binn, Greetie had bij opa heur eigen plekkie naost de fornuuskachel waor as heur stoeltie dan ok altiet stunt want op een gewoone mattenstoel kun Greetie niet zitten want die was te hooge veur heur mar wij as kiender gung ok nog wel ies graag op dat kleine stoeltie zitten mar daor kreeng wij de kaans aoste niet veur want Greetie was de hele dag bij opa die slofte teeng tweedonker pas weer naor huus.

Tegenaover opa woonde oome Willem dat was een breur van opa, Oome Willem woonde ok in een boete mar ze kunn niet zomaar effen bij mekaar koomm want er lag gien vonder aover de wieke het vonder dat het dichtste bij lag was bij Geert Blokziel mit Klaossie, mar dat wil niet zeggen dat ze gien praotie mit mekaar maakten dat wol jao ok wel mit de wieke tussenin bij de zomerdag zaten ze soms uurn te kletsen in de wiekswal ach en dan kwaamp Aornd de Vries de postbode de wieke ies offietsen en die had veur die meesen op de wieke altiet wel wat nijs en as hij dan post veur oome Willem adde dan gooide oome Wllem de klompe aover de wieke Aornd dee er de post in en gooide de klompe weer umme, dat gung ok zo mit Hendrik Metselaar die fietste mit de bakkersmaande vol stoeten veur op de transportfietse ok altiet an de zuudkaante van de wieke langes as hij bij oome Willem was dan nam die de schepelsmaande uut de turfbulte Hendrik Metselaar gooide een stoete aover de wieke en oome Willem ving die op in de maande dat miste eigelijk nooit, nou ja een enkele keer kwam er een stoete in 't water terechte ach en dan zei tante Henderkie nou dan bakke we die wel op. En mit de bosschoppen hadden ze nog weer wat aanders op bedacht, die deden ze in de wassebalie.
 
Vrogger hadden ze van die grote olderwetse wassebalies mit an weerskaanten een oor nou dan knupte oome Willem de kniepliende an een oor van de wassebalie en dan drokte hij mit een stok de wassebalie dwarsaover an de aandere kaante deed Hendrik Metselaar er de neudege boschoppen in en oome Willem trok an de kniepliende de wassebalie weer naor um toe.
Trouwens bij Harm Schrao was er ok altiet nog wel een meugelijheid um an de aandere kaante van de wieke te koomm want daor lag altiet een 4 tons bokkie veur de wal want an de Brandlichtswieke woonden Geert Seinen mit Klaossie en dat waarn de schoonolders van Harm schrao en zo kunnen ze via een pattie deur de bos bij mekaar koomen. Mar ie zuln mar net zien as ie dan een keer dwarsaover wollen dan lag 't bokkie net an de aandere kaante.

 

   

De jeulnwieke gaf oons een boel vertier "s zoomers zwumm "s winters schaatsen en vissen mit een piere an de haoke bij de vilties langes en mar stikkelbaorsies vangen de vishangel lag altiet klaor an de wieke want wij hadden toen niet van die dure visangels as noe nee wij gung eem de bos in en sneden oons een mooie rechte stok en dan hadde wij zo weer een nije visangel klaor, en veur "t zwummen hadde wij ok een speciale zwumplekke dat was bij Harm Schrao want daor zat een zaantkop en umdat het allemaole veenwieken waarn dan was zo"n plekke op een zaandkop altiet schoone mit een mooie harde bodem. want bij oons veur 't huus zakte ie zowat tut de kneien in de modder en de kaans was ok altied groot dat er glas in de wieke lag.

Mar het was natuurlijk ok behulpen op een wieke, zo hadden wij gien gas gien electrisch en ok gien waterleiding de eerste jaorn waarn wij gewoon op de wieke anwezen weer wat later zo rond 45/46 hebbe wij op een bok een regenbak uut "t Hoogeveene haalt z"een regenbak bestunt uut drei ringen van één meter hoge en ongeveer 1.50 min deursnee en de onderste ring zat een bodem in wij mussen dus een gat graven van drei meter diepe en twee meter in deursnee en worden dan die ringen op mekaar inzet net baom de grond kwaamp er nog een betonn huusie op van 0.80 mbij 0.80 men één meter hoge een deksel der op en "t
wachten was op de regen.


De tied worde slechter.
Ondanks dat de tied slecht was zag mien Va toch nog kaans um veur de boete een steenn veurhuus te laoten zetten kiek en dat was een hele verbetering wat de kolde betreft en ie hadden nou twee slaopkamers want de boete die lekte en die tochte de schotteldoek bevreur oew op de taofel en vlak na de oorlog is de boete er achter weg breuken en is daor ok een steenn achterhuus achter ezet mit twee varkenhokken en ruumte veur een paar geiten.Toen as thuus eenmaol klaor was bint er geuten anzet en kunn wij oons eigen water opvangnn in de regenbak kiek dan wai niet meer zo ofhankelijk van de wieke want nou mus ie altied acht geem as de melkbok der ok ankwaamp want dan mus ie veurtied nog gauw een ummer water uut de wieke putten want as de melkbok er éénmaol langes was kun ie de eerste uurn het water niet gebruuken zo troebel was het dan mar ok bij de winterdag as het flink vreur mus ie er veur zorgen dat de biete los bleef. En dat mus soms wel vaker op een dag gebeurn want bij strenge vorst vreur de biete geliek weer dichte.

Mar eerst nog eem trogge naor 1940 want op de 10e Mei brak de oorlog uut, veur oons as kiender veraanderde er niet veule ik was toen 5 jaor en dan heb ie er jao gien benul van wat een oorlog betekend ie ziet natuurlijk wel dat oen olders bange bint mar ie begriept niet dat as meensen die mekaar niet kent en mekaar ok nog nooit eziene hebt dat die mekaar dood schiet, mar ai dan een paar jaor wieder bint en oen Va is er ?s aovens met ?t eten niet dan vraog ie wel an oen Moe waor blif mien Va toch en oen moe zeg dan dat hij mut onderduuken want de duutsers wilt alle jonge keerls an ?t wark emm um in duutslaand kanonnen te maken, mar umdat mien Va een gezin hadde mit drei kiender en mien moe kreeg ok nog weer een poppie daorumme hoefde mien Va niet naor duutslaand mar mus hij hier veur de duutsers warken, hij mus um melden in Haovelte daor hadden de duutsers een vliegveld en dat worde geregeld bombardeerd en dan mussen een stel kerels er veur zorng dat ze dat vliegveld kunnen blieven gebruuken.

   

Een tweeling
Op 4 Meert 1941 was het zowiet mien Va bleef bij huus want mien Moe was niet in orde, het vreur nog streng en de blomm gung de hiele dag niet van de roeten of en wij hadden meuite um het een beetie aangenaam in huus te holn want wij stookten toen ja nog mit turf. De buurman wol wel eem op de fietse naor de vroedvrouwe dat was zowat een half uure fietsen dus dat kun nog wel eem duurn veur asse der was mar in de loop van de dag kwaamp de vroedvrouwe en toen wast toch effen schrikken want ze hadden rekent op ééne en toen waarn het er twee, twee flinke gezonde jonges.

Slim kold

Het was nog veur in Meert toen de tweeling geboorn worde en het was nog volop winter de wieken lagen nog dichte vreurn en wij waarn ok nog an t schaatsen mar mien Va en Moe hadden wel wat aanders an de kop as schaatsen, de tweeling dat waarn dus twee jonges die mussen een naame hebben dus daor mus aover nao udacht worn en umdat het mien Moe zien beurte was en heur moe was nog niet benuumd mar die heete Femmigje en het mus een jongesname worn die daor op leek toen hebt ze mar keuzen veur Frederik mar er was er nog iene en dat was dus mien Va zien kaante weer nou daor doei dan niet moeilijk aover dan beneum ie toch gewoon oen breur en zo worde dat dus Karst. Mar de tied worde slechter de Duitsers waarn baos de boel worde schaars en alles kwaamp op de bon, de duutsers kwaam regelmaoteg de wieke of vaake mit een bokkie en dan naam ze alles in beslag wat ze kunn gebruuken zoas fietsen en vee mar ok de enkeling die nog een radio hadde mus die inlevern mar honger lieden zoas in de grote steden hoefden wij niet want wij verbouwden alles zulf zoas eerappels gruunte en broene boonen ok hadde wij een paar geiten veur de melk en in t veurjaor kochte mien Va altied twee biggen veur de slacht de eerste worde in de harft slacht en dan nog iene in t veurjaor dus broene boon mit spek was veur oons dagelijkse kost en een goeie melkgeite gaf gemiddeld 4 liter melk per dag en er scharrelde ok altied wel een koppeltie kiepen umme t huus dus wij kreeng ok nog wel ies een eigie.En as kiender leerde wij ok al roken, mar in de oorlog was alles op de bon dus sigaretten waren er ok al niet te kriegen, nou dan verbouw ie toch zulf oen tabak want tabakszaad was er wel te kriegen en zo verbouwde wij dus veur eigen gebruuk bij huus tabaksplanten.

   

Mien va die proemde steveg dus die mus proemtabak hebben, tabak is een grote plaante te vergelieken mit zunnebloemen.mit ronde bladeren en die worden in de harfst as ze rieppe waren plokt en dan rijgde mien va ze an een draod en spande die draod op de zolder en as ze dan dreuge waren dan kun ie ze proemen, ik kan mij nog herinneren dat hij 's morgens een paar bladen af haalde en dan had hij de hele dag genog proemtebak, mar um te roken was nog weer een aander soort dat waren spitse bladen veur sjek en as die bijna dreuge waren dan rolden wij die heel strak op net as een sigare en dan gingen we dat met een scheermesje heel fien snieden, Mar het probleem was ie mussen ok nog een papiertie hebben um een sigarette te drijen want kraantepapier was veul te dikke. mar in die tied lag er haoste aoveral wel een biebeltie of een psalmboek in de kaste en dat was barre mooi dun papier ach en een paar varsies meer of minder dat markte jao gien ene want de gebruikelijke varsies kenden ze wel uut de kop.

   

In het veurjaor van 1941 brak er kinkhoest uut dat is een besmettelijke infectieziekte waorvan oew de lochtwegen vol sliem gaot zitten en dan heb ie het gevuul dat ai haoste stikt ai hoest klinkt of ai haoste giert, wie het eerst kreeng hef weet ik niet mar op een gegeven moment hadde wij het allemaole de drei grootsten die kunn eur zulf wel een beetie redden mar mien moe hadde het meeste wark mit de tweeling want die waarn nog mar goed twee maond, ik heb mien moe wel ies heurn verteln ak er eene blauw op de narm hadde lag de aandere blauw in de kienderwaang. Mar toen kwaamp er hulp uut onverwachte hoek, veur oons op nr 6 woonde Eibert Krikken mit Fumme en daor weer veur op nr 4 woonde Martinus van Zwol mit Johanne en die hadden allebij nog een maagie in huus van 13-14 jaor. En die hebt toen mit eenbeide aoverlegt dan neeme wij er allebijde eene van de tweeling veur onze rekening en die gaot wij dan verzorgen veur zover wij tied hebt, en zo gebeurde het dat Jo Krikken de verzorging van Karst op zich nam en Rieka van Zwol ontfermde zich aover Freek, zundags waarn ze er de hiele dag mit in de weer mit wassen voern en ankleden en mien moe was daor slim bliede mit want die meiden naam heur hiel wat wark uut haanden hoe laank as dat deur gaone is weet ik niet meer mar ja op een keer kriegt zokke meiden verkering en dan hebt ze wel wat aanders an de kop.

Veur oons as kiender is de oorlog eigelijk ongemarkt veurbij egaone, het gebeurde nog wel ies ast dan mooi helder weer was en de zunne scheende mooi en ie keeken dan naor de locht dan zag ie duuzenden glinsterende dingen in de locht en ast dan op de grond neerdaalde waarn het allemaole smalle strookies zulverpapier naor later bleek deden ze dat um de radar van de vijand in de warre te stuurn.
 
Mar wieder heurn wei ok mar hiel weinig van de oorlog want wij hadden gien radio en van televisie hadden wij hielemaole nog nooit heurd en wij kwaam mar weinig de wieke of due eigelijk gung de oorlog stillegies an oons veurbij. Een enkele keer was er wat drokte zoas op een Zundagmorgen er fietsten een paar duutse soldaoten oons huus veurbij en dan schrik ie jao dus gauw eem buutn kieken mar dan zie op de aandere wieke ok duutse soldaoten fietsen en dan bliekt dat ze achter Klaos Slachter an zit want die dee nog al ies dingen die de duutsers niet an stunn en hij was heur altied te glad of want zo gouw as hij ze zag koom leup hij aover t vonder gooide t vonder in de wieke en verschuulde zich in de bos. Mar wij woonden bijna op de grens mit Overiessel en de Krimse wieken leupen allemaole dood tegen de grens an en dan gebeurde het ok nog wel iesdat hij op de fietse richting de Krim jeug en as dan de boeren op het laand an het wark waren lag er in een hoek van het laand ok nog wel ies een egge dan sprung Klaos van de fietse gooide die egge onderstbaoven op het pad en weer gouw wieder, nou en asse oew dan op de fietse achternao kwamen dan had ie wel mooi de boel an diggels.  Mar op die zundagmorgen zo rond een uur of elf gunk het goed mis want ze kwaam vanof t zuuderopgaonde de jeulnwieke en de barswieke glieke op en vanof Elim deden ze t zulfde en Klaos Slachter woonde op de meesterpieterswieke daor net tussenin dus hij zat as een rotte in de valle hij hef nog wel een poging udaone um te vluchten mar der was gien ontkoom meer an hij is nog al in de wieke sprung mar in de wiekswal hebt ze hem neerscheuten toen hebt ze Klaos op de pakkiesdrager van de fietse zet en zo kwamen ze langs de jeulenwieke loopens bij oons huus langes hij lag mit de kop op t zadel en zien beenen sleepten aover de grond zien klompen zaten onder t bloed mar hij hef het wel aoverleeft mar as kiender meuk dat toch wel een hiele grote indruk op oons.

   

Na de oorlog hebben wij nog 5 jaar op de jeulnwieke woont, want in Augustus 1949 gung mien va naor een publieke verkoop in Hotel Victoria in t Hoogeveen en daor worde t huus van Hendrik Eshuis van het Zuuderopgaonde verkocht. Hendrik Eshuis was niet zo n harde warker en het huus mit korenmeule en winkelruumte worde publiek verkocht. De winkel stunt al enkele jaoren leeg en met het malen van koren kun hij de kost niet meer verdienen, trouwens de meule was helemaol verwaarloost en het baovenste gedeelte was dan ok niet meer in gebruuk, beneden was er een klein stukkie bijan bouwt waor as een electrische machine in stunt waor as Hendrik nog mit maalde. Mien Va kochte dat hiele spul veur 4250. gulden en toen hef mien Va het laoten verbouwen deur Hein Damming er is aover de hiele lengte een scheidingsmure deur zet en van de winkel bint een woonkamer en een keuken maakt en ok nog een slaopkamer en baoven bint 3 slaopkamers maakt, nou dat was een hiele verbetering in het veurjaor van 1951 was alles klaor en kunden wij verhuuzen van de Jeulnwieke naor het Zuuderopgaonde wij waarn gelokkeg van de wieke of.